Sınırlı sayıda çocuk için %50 indirim! HEMEN AL
türkçe dil okulu
online türkçe

StarlyKID’İN ÇOCUKLARA İLİŞKİN GİZLİLİK POLİTİKASI

StarlyKID’e (“StarlyKID”, “biz/tarafımız”, “bizi/bize” veya “bizim”) Hoş Geldiniz! Çocuğunuzun çevrim içi gizlilik ve güvenliği bizim için son derece önemlidir. Bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikası, StarlyKID.com adresindeki web sitemiz üzerinden erişilebilen StarlyKID çevrim içi eğitim hizmetine (“StarlyKID Sitesi”) ilişkin çocuklardan alınan kişisel bilgilerin çevrim içi olarak toplanılması, kullanılması ve açıklanmasını içeren uygulamalarımızı tanımlamaktadır.

StarlyKID bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikası metninde belirtildiği üzere çocuklardan toplanan kişisel bilgileri kullanacaktır. Öte yandan, StarlyKID sitesinin bazı bölümleri

-kayıt sayfaları, ebeveynlere doğrudan bildirim ve kredi kartıyla ödeme sayfaları gibi- ile genel kitleye hitap eden ayrı StarlyKID web sitesi ve mobil uygulamasının çocukların

ebeveynlerine ve diğer yetişkinlere yönelik olduğunu unutmayın. Çocuklara yönelik olmayan bu StarlyKID hizmetleri ve sayfaları üzerinden diğer kullanıcılardan topladığımız her türlü kişisel bilgi şu bağlantıdan erişebileceğiniz genel kitleye yönelik StarlyKID Gizlilik Politikası uyarınca işlenecektir:

StarlyKID, Çocukların Çevrim İçi Gizliliğini Koruma Kanunu (“COPPA”) ve diğer çocuk gizliliği yasalarına uymayı taahhüt eder. Aşağıda dile getirildiği üzere StarlyKID Sitesinin kullanımı aracılığıyla çocuklardan kişisel bilgi toplanılması, bu bilgilerin kullanılması ve/veya açıklanması öncesinde geçerli kanunların gerektirdiği durumlarda ebeveynlerden veya yasal vasilerden onay alıyoruz. Çocukların gizliliğini ciddiye alıyor ve bu anlamda ebeveynleri çocuklarının gizliliğini ve çevrim içi deneyimlerini her zaman korumaları konusunda aktif bir rol üstlenmeye davet ediyoruz. StarlyKID’e şu adreslerden ulaşabilirsiniz:

İsim: StarlyKID LLC

Adres: 112 Capitol Trail Suite A111 Newark, DE 19711

E-posta: info@StarlyKID.com

Çocuklardan Hangi Bilgileri Topluyoruz?

Çocuklar StarlyKID Sitesini kullanırken onlardan kişisel bilgiler topluyoruz.

Bir çocuğun StarlyKID Sitesine erişip siteyi kullanması için bir ebeveyn ya da yasal vasinin çocuk için kendi hesapları üzerinden oluşturulup korunan bir alt hesaba giriş yapması gerekir. Bir çocuk için StarlyKID Sitesine giriş yapmadan önce ebeveyn ya da yasal vasi

çocuğun adını, yaşını ve İngilizce yetkinlik düzeyini bildirmelidir. Alt hesabın oluşturulmasının ardından ebeveyn veya yasal vasi çocuğun kişisel bilgilerinin toplanmasını da onaylamalıdır.

Ebeveynin çocuğu için ilgili alt hesaba giriş yapması sonrasında bizim tarafımızdan (ve bazı durumlarda hizmet sağlayıcılarımız tarafından) çocuktan doğrudan ve otomatik olarak kişisel bilgi toplanır. Daha net bir ifadeyle:

 • Aşağıdakiler dahil eğitim aktivitesi verileri:
 • çocuğun StarlyKID Sitesiyle etkileşimine dayalı olarak üretilen ilerleme ve performans verileri.
 • çocuğun eğitmenlerle derslerinin video kayıtları ve çocukla eğitmen arasındaki mesajlaşmalar. StarlyKID’in bunları kaydetmesinin amacı StarlyKID yöneticilerinin çocuğun İngilizce öğrenme seviyesini inceleyip çocukla bu konuda iletişime geçebilmeleridir..
 • Hesap ve çocuğun aktivitesi ile ilişkili bilgileri izlemek için kullandığımız dahili bir numara olan StarlyKID kullanıcı kimlik numarası.
 • StarlyKID’i sunmak ve geliştirmek, hata kaydı, analizler ve çocuğun kullanım bilgisi ile tarayıcısı, yazılımı ve işletim sisteminin yanı sıra cihaz türüyle ilişkili bilgileri ve benzeri detayları toplamak amacıyla kullandığımız çerezler, IP adresleri, MAC adresleri ve web işaretçileriyle ilişkili veriler de dahil kalıcı tanımlayıcılar. Pek çok web sitesi gibi StarlyKID Sitesi de şu anda “Do Not Track” şeklindeki tarayıcı başlıklarına yanıt vermemektedir. Ancak, çocuğun bilgisayarından veya diğer cihazlarından çerezleri silerek ve çocuğun tarayıcısını tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlayarak veya çerez depolanmadan önce çocuğu uyararak çerez takibini sınırlamak üzere adımlar atabilirsiniz. Öte yandan, çerezleri engellemeyi ya da silmeyi tercih ederseniz StarlyKID Sitesinin bazı özellikleri doğru şekilde çalışmayabilir.

Çocuklardan StarlyKID Sitesine katılmaları için makul düzeyde gerekli olandan daha fazla kişisel bilgi istemeyeceğiz. Ayrıca, çocuklar eğitmenlerle doğrudan etkileşim kursalar da çocukların kişisel bilgilerini StarlyKID Sitesi üzerinden daha fazla kamuya açık hale getirme seçeneği ya da imkanına sahip olmalarına izin vermeyiz.

Çocuklardan Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Çocuklardan topladığımız bilgileri şu amaçlarla kullanıyoruz:

 • · Örneğin, çocuğun eğitsel gelişimini izlemek, ebeveyn ve yasal vasilere çocuğun performansı hakkında bilgi ve rapor sağlamak ve çocuğun alt hesabını oluşturup devam ettirmek de dahil olmak üzere çocuğun bilgiyi sağlama amaçları doğrultusunda. Ayrıca, çocuklara StarlyKID Sitesinin özellikleri ve fonksiyonlarını sağlamak üzere de toplanan bilgileri kullanıyoruz.
 • Çocukların kişisel özelliklerine veya tercihlerine göre gördükleri içerikleri kişiselleştirmek için.
 • Çocukların StarlyKID Sitesini kullanımına dayalı iç görüler elde edip bunları analiz etmek için. Bu bilgileri, hata kaydı oluşturmak, güvenliği sağlamak, StarlyKID Sitesinin iyileştirilmesine yardımcı olmak ve yeni ürün ve hizmetler geliştirmek gibi bir dizi dahili amaçla kullanıyoruz.
 • Çocukların StarlyKID Sitesi üzerinden toplanan kişisel bilgilerini çocuklar hakkında diğer bağlamlarda bizim tarafımızdan ya da üçüncü taraflarca toplanan başka bilgilerle birleştirebiliriz. Diğer bağlamlar arasında ebeveynler veya yasal vasilerle e-posta ya da telefon aracılığıyla kurduğumuz iletişimler veya çocuğun kullanıcı hesabıyla ilişkili müşteri hizmetleri kayıtları bulunur.

Çocuklardan Alınan Bilgileri Nasıl ve Kimlerle Paylaşıyoruz?

StarlyKID çocukların kişisel bilgilerini satmaz. Çocukların kişisel bilgilerini pazarlama amaçları doğrultusunda paylaşmayız ya da açıklamayız. Buna doğrudan pazarlama amaçları güden üçüncü taraflar da dahildir. Dahası, yukarıda belirtildiği gibi, çocukların StarlyKID Sitesi üzerinden kişisel bilgilerini kamuya açık hale getirme seçeneği ya da imkanı yoktur.

StarlyKID çocuklardan topladığımız kişisel bilgileri aşağıda tanımlanan şekilde paylaşabilir ya da açıklayabilir.

 • Ebeveynler veya Yasal Vasilerle. Çocuğun hesabı, ebeveyn veya yasal vasinin hesabıyla ilişkili olacaktır, yani ebeveyn veya yasal vasi çocuğun kat ettiği ilerlemeyi görüntüleyip izleyebilir. Ebeveyn veya yasal vasi çocuğunun eğitmenlerle olan derslerinin video kayıtlarına da erişebilir.
 • Eğitmenler. StarlyKID Sitesi kapsamında çocuklar görüntülü konuşma oturumları yoluyla eğitmenlerle ders planlayabilir ve onlardan ders alabilir. Çocuğun bir eğitmenle görüntülü konuşma oturumu başlatması sonrasında eğitmen, çocuğun adını ve çocuğun paylaştığı diğer kişisel bilgileri alacaktır. Eğitmen, kendi eğitmen hesabı üzerinden çocuğun öğrenme gelişimini inceleyip geri bildirimde bulunabilecektir. Çocuklar ayrıca StarlyKID Sitesinde görüntülü konuşma oturumu dışında, doğrudan mesajlaşma gibi yollarla da eğitmenlerle iletişime geçebilirler.
 • Hizmet Sağlayıcılar. StarlyKID Sitesini erişilebilir hale getirmekte veya StarlyKID Sitesini geliştirmekte bize yardımcı olmaları için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, yükleniciler ya da aracılar kullanabiliriz. Örneğin, çocukların dersleri için video bağlantısı sağlamak üzere bir hizmet sağlayıcı kullanıyoruz ve bunun dışında veri tabanı barındırma ve

veri depolama sağlayıcıları da kullanmaktayız. Bu tür hizmet sağlayıcılar yukarıda “Çocuklardan Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz” başlıklı bölümde dile getirilen amaçlar doğrultusunda bize yardımcı olmak için kendileri de bilgi toplayabilir ya da bizim çocuklardan topladığımız kişisel bilgilere erişim sağlayabilir.

 • Bir Araya Getirilmiş ve Kimliği Gizlenmiş Bilgiler. StarlyKID Sitesi üzerindeki aktivitelere ilişkin bir araya getirilmiş ve anonim verileri üçüncü taraflara ya da kamuoyuna bildirebiliriz. Sadece örnek olması açısından, bunlar arasında eğitsel araştırma yapmak, StarlyKID Sitesini kullanmanın eğitsel faydalarını değerlendirmek, StarlyKID Sitesini iyileştirmek ya da StarlyKID Sitesini pazarlarken sitenin etkinliğini ve kullanım şeklini göstermek gibi amaçlar doğrultusunda çocukların StarlyKID Sitesiyle etkileşimine ve/veya İngilizce öğrenme gelişimine ilişkin raporların sunulması bulunabilir. Bu tür bir araya getirilmiş ve anonim veriler kalıcı tanımlayıcılar da dahil çocukların kişisel bilgilerini içermez.
 • İşletme Transferleri. Bir şirket birleşmesi, öz sermaye veya varlık satışı, yeniden yapılanma, sermaye yatırımı, konsolidasyon veya StarlyKID’i kapsayan benzeri bir işlem (veya böyle bir girişimin olduğuna ilişkin durum tespiti) durumunda çocuklardan toplanan kişisel bilgiler de dahil sahip olduğumuz bilgiler yeni kuruluşa kurumsal varlık olarak transfer edilir. Mülkiyete veya çocukların kişisel bilgilerinin kullanımına ilişkin değişiklikler ile çocuğun kişisel bilgilerine ilişkin olarak ebeveyn veya yasal vasinin sahip olduğu seçenekler konusunda ebeveynleri veya yasal vasileri e-posta yoluyla ve/veya StarlyKID Sitesine koyacağımız belirgin bir bildirimle bilgilendiririz.
 • Hukuki. İyi niyet çerçevesinde olmak üzere kanun ya da hukuki bir sürecin (mahkeme emri, arama emri ya da mahkeme celbi gibi) gerekli kıldığını düşündüğümüz durumlarda veya StarlyKID’in, kullanıcılarımızın ve/veya üçüncü tarafların haklarını, mülkiyetini veya kişisel güvenliğini korumak için gerekli olduğuna inandığımız anlarda çocukların kişisel bilgilerini kullanır ve açıklarız.

StarlyKID Sitesi üzerindeki aktivitelere ilişkin bir araya getirilmiş ve kimliği gizlenmiş verileri üçüncü taraflarla ya da kamuoyuyla paylaşabiliriz. Sadece örnek olması açısından, bunlar arasında eğitsel araştırma yapmak, StarlyKID Sitesini kullanmanın eğitsel faydalarını değerlendirmek, StarlyKID Sitesini iyileştirmek ya da StarlyKID Sitesini pazarlarken sitenin etkinliğini ve kullanım şeklini göstermek gibi amaçlar doğrultusunda çocukların StarlyKID Sitesiyle etkileşimine ve/veya İngilizce öğrenme gelişimine ilişkin raporların sunulması bulunabilir. Bu tür bir araya getirilmiş ve kimliği gizlenmiş veriler, çocuklardan toplanan kişisel bilgileri içermez.

Ebeveynlerin Çocuklarının Kişisel Bilgilerini İnceleme, Silme ve Kontrol Etme Hakları

Bir çocuğun hesabı ilk açıldığında ebeveyn veya yasal vasiden bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikasında tanımlandığı şekilde çocukların kişisel bilgilerini toplama, kullanma ve açıklama iznini isteriz. Ayrıca ebeveynlere veya yasal vasilere çocuklarının aktivitelerini ve ilerlemesini görüntülemek üzere çocuğun hesabına giriş yapmalarını tavsiye ederiz. Ebeveynler veya yasal vasiler çocuklardan toplanan bilgilerin türünü incelemek ya da çocuğun kişisel bilgilerinin toplanması, kullanılması ve paylaşılması için verdikleri izni değiştirmek üzere StarlyKID ile iletişime de geçebilirler. Ebeveynler veya yasal vasiler ayrıca istedikleri zaman çocuklarından kişisel bilgi toplanmasının durdurulmasını isteyebilir ve o ana değin toplanmış tüm bilgilerin silinmesini talep edebilirler. Ancak, bu tür talepler çocuğun StarlyKID Sitesine erişimini ve Siteyi kullanımını sonlandırabilir.

Bu ebeveynlik hakları hakkında bize ulaşmak, sorularınız veya yorumlarınız için lütfen şu adresten bize ulaşın:

İsim: StarlyKID LLC

Adres: 112 Capitol Trail Suite A111 Newark, DE 19711

E-posta: info@StarlyKID.com

Her türlü yazışmaya ebeveyn veya yasal vasinin e-posta adresi ve çocuğun adı dahil edilmelidir. Çocukların gizliliği ve güvenliğini korumak amacıyla çocukların kişisel bilgilerine erişme yetkisi sağlamadan önce ebeveyn ya da yasal vasilerin kimliğini doğrulama yönünde makul adımları atarız.

Veri Saklama

Verilerin silinmesi için herhangi bir talep olmadıkça çocuklardan çevrim içi toplanan kişisel bilgileri çocukların abonelikleri sürdüğü müddetçe ve çocukların hesabı devre dışı kaldıktan sonra iki yıllık bir süre boyunca saklarız. Bu bilgileri abonelik sona erdikten sonra da saklamamızın sebebi kullanıcıların sona ermiş aboneliklerini yeniden etkinleştirmeleri halinde ilerleme durumlarını kaybedip en baştan başlamaktansa genellikle derslerini kaldıkları yerden sürdürmek istemeleridir. Öte yandan, iki yıl boyunca hesabın kullanılmaması sonrasında çocuklardan toplanan tüm kişisel bilgiler otomatik olarak aktif sunucularımızdan silinir.

Çocuklardan toplanan kişisel bilgiler her tür silinme talebi tarihinden itibaren makul bir süre boyunca yedek sunucularımızda saklandıktan sonra silinir ve bir daha geri getirilemez. Yukarıda dile getirildiği gibi ebeveynler abonelik dönemi boyunca ya da abonelik sona erdikten sonra istedikleri zaman çocuklarından toplanan kişisel bilgilerin silinmesini talep edebilirler.

Bir çocuktan yasal gerekliliklere uymayan bir yolla bilgi topladığımızı fark etmemiz durumunda ya o bilgileri sileriz ya da ilgili toplama işlemi için ebeveyn veya yasal vasiden onay isteriz.

California Sakinlerine Yönelik Ek Gizlilik Bildirimi

Bu Ek Gizlilik Bildirimi yukarıdaki Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikamızda bulunan bilgilere ek teşkil eder ve burada belirtilmediği sürece sadece California sakinleri için geçerli olur. Bu bildirim Hizmetlere ilişkin olarak veya Hizmetler aracılığıyla ve diğer araçlar kanalıyla (çevrim dışı ve telefonla toplanan bilgiler gibi) topladığımız kişisel bilgiler için geçerlidir.

Yukarıda belirtildiği üzere önceki on iki ay içinde bizim tarafımızdan ya da hizmet sağlayıcılarımız tarafından iş amaçları ya da ticari amaçlarla çocuklardan aşağıdaki kategorilerde kişisel bilgiler toplanmış olabilir:

 • Tanımlayıcılar: ad ve diğer hesap bilgileri gibi.
 • Demografik bilgiler: uyruk ve dil yetkinlik seviyesi gibi.
 • İnternet veya Diğer Ağ ya da Cihaz Etkinliği: IP adresi, benzersiz cihaz tanımlayıcıları, reklam ve uygulama tanımlayıcıları, tarama geçmişi ya da diğer kullanım verileri gibi ağ veya cihaz bilgileri.
 • Konum Bilgileri: genel konum bilgileri (IP adresinden alınanlar ya da saat dilimi gibi).
 • Duyusal Bilgiler: Derslerin video ve ses kayıtları gibi duyusal bilgiler.
 • Sizi Tanımlayan ya da Makul Oranda Sizinle İlişkilendirilebilecek Diğer Bilgiler: Çocuğu tanımlayan ya da çocukla makul oranda ilişkilendirilebilecek, sorun giderme soruları gibi başka bilgileri de toplayabiliriz.

Yukarıda tanımlanan kategorilerdeki kişisel bilgileri çocuktan, çocuğun ebeveyninden ya da çocuğun Hizmetleri kullanımı üzerinden toplarız.

Yukarıda tanımlanan kategorilerdeki kişisel bilgileri aşağıdaki iş amaçları ve ticari amaçlar doğrultusunda toplarız:

 • Hizmet Sunumu (ör. hesap hizmetleri ve bakımı, sipariş işleme ve yerine getirme, müşteri hizmetleri, reklam ve pazarlama, analizler ve Hizmetler hakkında iletişim),
 • Operasyonel amaçlar (ör. Hizmetleri sağlama ve Hizmetlerle ilgili sorunları giderme),
 • Güvenlik olayları ve sahte veya yasa dışı aktivitelerin tespiti, bunlara karşı koruma sağlama ve bunları soruşturma,
 • Yazılım hatası tespiti, hata raporlama ve Hizmetlerin kalitesi veya güvenliğini koruma amaçlı aktiviteler,
 • Mevcut Hizmetleri iyileştirme ve yeni hizmetler geliştirme (ör. yeni ürünler veya özellikler geliştirmek için araştırmalar yürüterek),
 • Size bildirdiğimiz diğer kullanımlar.

Kişisel bilgileri hizmet sağlayıcılarımız ve eğitmenler dâhil olmak üzere başkalarıyla nasıl paylaştığımızı belirtiriz.

Haklar

California sakinleri belirli bazı haklara sahip olabilir. California yasaları bir çocuğun ebeveyninin bizden şunları talep etmesine izin verebilir:

 • Son on iki ay içinde çocukla ilgili topladığımız ya da açıkladığımız kişisel bilgi kategorilerini, bu tür bilgilerin kaynak kategorilerini, bu tür bilgileri toplamanın iş açısından veya ticari açıdan amacını ve bu tür bilgileri paylaştığımız üçüncü taraf kategorilerini sağlamamız.
 • Çocukla ilgili elimizde bulunan belirli bilgilere erişim ve/veya bu bilgilerin bir nüshasını sağlamamız.
 • Çocukla ilgili elimizde bulunan belirli bilgileri silmemiz.

Ebeveynlerin varsa size sunduğumuz finansal teşvikler hakkında bilgi alma hakkı olabilir. Ebeveynlerin ayrıca belli hakları kullandıkları için ayrımcılığa uğramama hakkı da vardır (geçerli yasada belirtildiği şekilde). Belirli bilgiler geçerli yasa uyarınca bu tür taleplerden muaf olabilir. Hizmetleri sunabilmek için belirli türde bazı bilgilere ihtiyaç duyuyoruz.

Bizden bu bilgileri silmemizi isterseniz Hizmetlerimiz tarafınızca veya çocuğunuz tarafından erişilemez veya kullanılamaz hale gelebilir.

Çocuğunuz adına bu haklardan herhangi birini kullanmak isterseniz lütfen info@StarlyKID.com adresinden talebinizi gönderin. Talebinizi yerine getirmeden önce kimliğinizi doğrulamamız gerekecektir. Bizde çevrim içi bir hesabınız varsa hesabınıza giriş yaparak kimliğinizi ve talebinizi doğrulamaya yardımcı olursunuz ancak hesabınızın gizliliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsak ek bilgiler talep edebiliriz. Bizde hesabınız yoksa ya da hesap güvenliğinizin ihlal edildiğinden şüphelenmek için sebebimiz varsa talebinizin niteliğine ve istenen bilginin hassasiyetine dayalı olarak kimliğinizi doğrulamak için mevcut kayıtlarımızla eşleştirmek üzere sizden ek bilgiler talep ederiz.

Ayrıca, çocuğunuz adına talepte bulunmak üzere yetkili bir vekil de tayin edebilirsiniz. Bunun için bize vekilin çocuk adına hareket etmesini öngören ve tarafınızca imzalanmış yazılı bir yetkilendirme belgesi ya da bir vekâletname sunmanız gerekir. Bununla birlikte yine de doğrudan tarafımızca kimliğinizin doğrulanması gerekecektir.

Bilgilerimi Satma. California sakinleri kişisel bilgilerinin “satışı” seçeneğini iptal edebilirler.

StarlyKID çocuklardan toplanan kişisel bilgileri satmaz.

Yürürlük Tarihi ve Bu Politikadaki Değişiklikler

Bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikası yukarıda belirtilen Yürürlük Tarihi itibarıyla geçerlidir. Bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikasını StarlyKID Sitesindeki veya bilgi işleme uygulamalarımızdaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla bazen güncelleyebiliriz. Bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikasındaki uygulamalarımızda değişiklik olduğu takdirde

Yürürlük Tarihi de değişir. Bu Çocuklara İlişkin Gizlilik Politikasında önemli bir değişiklik yaparsak ebeveynlerin uygulamalarımızdaki değişikliklere ilişkin doğrudan bildirim almasını sağlamaya mevcut teknolojiyi de dikkate alarak makul ölçüde gayret ederiz.

Sorular veya Yorumlar

Bu Çocuk Politikasına ilişkin sorularınız veya yorumlarınız için lütfen şu adresten bize ulaşın:

İsim: Turkish4Kids LLC

Adres: 112 Capitol Trail Suite A111 Newark, DE 19711

E-posta: info@starlykid.com

Son Güncelleme: 28 Nisan 2023