Sınırlı sayıda çocuk için %50 indirim! HEMEN AL

Son değiştirildiği tarih: 14/01/2023

GENEL KOŞUL VE ŞARTLAR

StarlyKID (Turkis4Kids LLC).

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1 İşbu genel koşul ve şartlar (işbu belgede “GKŞ” adıyla anılacaktır) Kullanıcıların https://starlykid.comadresinde bulunan internet sitesi (işbu belgede “İnternet Sitesi” adıyla anılacaktır) ve StarlyKID Inc. (işbu belgede “StarlyKID”, “Hizmet Sağlayıcı” ya da “Şirket” adıyla anılacaktır) tarafından işletilen alt etki alanlarında oluşturduğu kayıtların tabi olduğu koşulları düzenleyecek ve belirleyecektir. GKŞ, ayrıca, https://starlykid.com adresinde bulunan öğrenme platformunu (işbu belgede “Platform” adıyla anılacaktır); Apple App Store ve Google Play internet mağazalarından (işbu belgede topluca “İnternet Mağazaları” ya da münferiden “İnternet Mağazası” adıyla anılacaktır) indirilebilen ve StarlyKID tarafından işletilen mobil uygulamayı (işbu belgede “Uygulama” adıyla anılacaktır) kullanmayla ilgili koşul ve ilgili şartları da tanımlamaktadır. StarlyKID, çocuklar için çevrimiçi Türkçe dersleri sunmaktadır. Platform üzerinden sunulan çevrimiçi derslere katılan çocuklar StarlyKID’in anlaşmalı iş ortağı bir Türkçe öğretmeni (işbu belgede “Öğretmen” adıyla anılacaktır) yardımıyla, internet üzerinden bireysel olarak ya da grup halinde Türkçe öğrenebilmektedir.

StarlyKID, ayrıca, Kullanıcıların çocukları için çevrim içi Ders planlamalarına, çocuklarının ilerlemesini görüntülemelerine, Kullanıcı Hesabı bakiyelerine yükleme yapmalarına ve önemli bilgilere ulaşmalarına olanak tanıyan bir Uygulama da sağlamaktadır.

StarlyKID Kullanıcılara ödeme (işbu belgede “Ödeme” adıyla anılacaktır) karşılığında Türkçe Dersleri de dahil olmak üzere Platform kullanımı hakkı tanımaktadır. Kullanıcılar da mevcut Ödeme Yapılarından tercih ettiklerini seçebilmektedir.

İşbu GKŞ’nin ve Gizlilik Politikasının, Çocukların Gizlilik Politikasının ve Çerez Politikası’nın (işbu belgede Politikalar adıyla anılacaktır) kabul edilmesi İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcı Hesabı kaydının ön koşuludur. Politikalar, işbu GKŞ’nin ayrılmaz bir parçasıdır ve Politikalar hükümlerine uygun biçimde yorumlanacaktır.

2. StarlyKID’İN BİLGİLERİ

● Şirket adı: Turkish4kids LLC.

● Kayıtlı adres: 30 N Gould St Ste R

Sheridan, WY 82801

E-posta adresi: info@starlykid.com

● Sözleşme dili: Türkçe

3. TANIMLAR

Büyük harfle yazılmış aşağıdaki terimler, işbu GKŞ’de aşağıdaki anlamlara sahip olacaktır:

Bakiye: Kullanıcının StarlyKID’den Paket biçiminde satın aldığı sayıda Ders barındıran sanal bakiyedir.

Ders: Kullanıcının Türkçe çalışması amacıyla ve bir Öğretmen tarafından Platform üzerinde düzenlenen bireysel ders ya da grup dersi anlamına gelecektir.

Sohbet Hizmeti: Kullanıcıların İnternet Sitesinde alabileceği ve Hizmet Sağlayıcı ile çevrim içi iletişim olanağı tanıyan sanal sohbet hizmeti anlamına gelecektir.

Sözleşme: Hizmetlerin kullanımı amacıyla Hizmet Sağlayıcı ve Kullanıcı arasında imzalanan belirli bir sözleşmedir.

E-Gizlilik Politikası: StarlyKID’in Öğrencilere güvenli, emniyetli ve destekleyici bir ortam sağlamak amacıyla uyguladığı politika anlamına gelir. E-Güvenlik Politikası, işbu GKŞ’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacaktır.

GKŞ: StarlyKID’in işbu genel koşul ve şartları anlamına gelecektir.

Paket: Kullanıcının satın alabileceği ve ilgili Paketin açıklamasında belirtilen adette Ders içeren bir Ödeme Yapısı anlamına gelecektir.

Ödeme Yapısı: Kullanıcıların İnternet Sitesinde satın alabileceği ödeme yapıları anlamına gelecektir. Ödeme Yapısı bir Paket ya da Aboneliktir.

Platform: StarlyKID’in geliştirdiği ve bakımını yaptığı; https://starlykid.com adresinde bulunan; Öğretmenler ve Kullanıcılar arasında etkileşim amacıyla tasarlanan ve Kullanıcının Derslere erişebildiği özel bir yazılım paketi anlamına gelecektir.

Ödeme Yapısı: Kullanıcının bir Paket mi yoksa Abonelik mi satın aldığına bakılmaksızın satın alınan Derslerin ana dili Türkçe olan Öğretmenlerce düzenleneceği Ödeme Yapısı türü anlamına gelecektir.

Hizmetler: StarlyKID tarafından sağlanan, İnternet Sitesi ve Platform aracılığıyla erişilebilen tüm hizmetler anlamına gelecektir.

Öğrenci: Kullanıcının temsil ettiği, Platform üzerinde sunulan Derslere katılan, 3 ile 15 yaş arası, reşit olmayan birey anlamına gelir.

Öğretmen: StarlyKID ile sözleşme ilişkisi içinde olan ve Öğrencilere Platform aracılığıyla Türkçe öğreten gerçek kişi anlamına gelir.

Deneme Dersi: Öğrencinin Türkçe dil bilgisinin ölçüldüğü ve Öğrenci ile Kullanıcının Platforma aşina olduğu ilk alıştırma dersi anlamına gelir.

Kullanıcı: İşbu GKŞ hükümleri çerçevesinde Hizmet temini için Hizmet Sağlayıcı ile hukuk ilişkisine giren herhangi bir gerçek kişi.

Kullanıcı Hesabı: Platformda kayıtlı bir Kullanıcının tüm Kullanıcıların görebileceği müşteri kısmıyla Kişisel Hesabın sahibinin bilgilerini içeren ve Platform kullanıcılarından gizlenen idari kısımdan oluşan kişisel sayfası anlamına gelecektir.

İnternet Sitesi: StarlyKID tarafından işletilen https://starlykid.com adresinde bulunan internet sitesi ve StarlyKID’in Platform dahil olmak üzere Hizmetleri sağlamak için kullandığı tüm alt etki alanları anlamına gelir.

4. KULLANICI KAYDI, SÖZLEŞME AKDİ

Kullanıcı aşağıdaki adımları izleyerek İnternet Sitesi üzerinden kayıt oluşturduğunda StarlyKID ile Kullanıcı arasında bir Sözleşme akdedilmiş olur:

4.1. Kullanıcı, Platforma erişmek ve Platformu kullanmak için İnternet Sitesindeki Deneme Dersi ara yüzü üzerinden kaydolmalıdır.

4.2. StarlyKID’in sağladığı hizmet çocuklar için olsa da 16 yaş altı, reşit olmayan bireyler İnternet Sitesinde hesap oluşturmayacaklardır. Reşit olmayan bireyler İnternet Sitesini ve Hizmetleri ancak yasal vasilerinin ya da temsilcilerinin (ör. ebeveyn, koruyucu ebeveyn, üvey ebeveyn, vs.) onayıyla kullanacaktır.

4.3. Kullanıcı işbu hükmün koşullarına uyacağını, bir engelinin bulunmadığını, hukuki sorumluluk yetisinin kısmen sınırlanması ya da bulunmaması durumunda hukuki temsilcisinin ya da yasal vasisinin kendisini temsil edeceğini beyan ve garanti eder ve işbu GKŞ’nin hükümlerini anlar ve kabul eder. İşbu garantinin ihlal edilmesi durumunda ortaya çıkan zarar ve masrafların yegane yükümlüsü Kullanıcının kendisi ya da hukuki temsilcisi veya yasal vasisi olacaktır.

4.4. Kayıt sırasında Kullanıcının e-posta adresi, adı, soyadı ve telefon numarası gereklidir. Kullanıcı gerekli bilgileri girdikten sonra Deneme Dersinin tarihini seçecektir.

4.5 Kullanıcı kayıt ara yüzünde istenen bilgileri sağladıktan ve Deneme Dersinin tarihini seçtikten sonra işbu GKŞ’yi okuyup anladığını ve kabul ettiğini ve kişisel verilerinin işlenmesini konu alan Politikayı okuyup anladığını beyan eder.

4.6. Kullanıcı kaydı tamamlayıp GKŞ ve Politika’larını kabul ettikten sonra kaydını Hizmet Sağlayıcıya gönderir. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının kayıt esnasında bildirdiği e-posta adresine kaydı teyit eden bir e-posta gönderir.

4.7. Kullanıcı, teyit e-postasındaki bağlantıya tıklayarak kaydını etkinleştirdiğinde sistem Kullanıcının kaydını etkinleştirir ve Kullanıcı ile StarlyKID arasındaki Sözleşme akdedilmiş olur.

4.8. Kullanıcı bilgilerini girerken yaptığı hataları kayıttan sonra herhangi bir zaman Platform, İnternet Sitesi ve Uygulamada düzeltebilir.

4.9. Kullanıcı kayıttan sonra çocuklarının isim ve yaşlarını sağlayarak çocuklarının bilgilerini hesabına ekleyebilir. Kullanıcının eklediği her çocuk için Kullanıcı Hesabında ayrı bir alt profil oluşturulur. Çocukların ilgili ders materyallerine buradan erişilebilir.

4.10. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının ayrıntılı profil verilerini değiştirme hakkına sahiptir.

4.11. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının yanlış ve/veya hatalı bilgi sağlaması sebebiyle doğacak zararlardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, kayıt esnasında sağladığı bilgileri herhangi bir zaman değiştirebilir. Kullanıcı kayıt işlemini bir defa gerçekleştirecektir. Platformu kullanmaya devam etmek için bu adımın tekrarlanması gerekmez.

4.12. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların e-posta adresinin ve/veya parolasının izinsiz kişilerin kullanımına açık olmasının yol açacağı zararlardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı e-posta adresini ve/veya parolasını unutması, kaybetmesi ya da bunların izinsiz kişilere açık edilmesi durumunda info@starlykid.com e-posta adresi üzerinden ya da İnternet Sitesindeki sohbet hizmetini kullanarak Hizmet Sağlayıcıdan destek talep edebilir.

4.13. İşbu GKŞ uyarınca, taraflar arasında akdedilen Sözleşme Türkçe dilinde tanzim edilmiş yazılı bir sözleşme olarak kabul edilecektir. Hizmet Sağlayıcı; Sözleşmeyi imzalayan Kullanıcının verilerini, Sözleşmenin yeri ile zamanını, Kullanıcının kayıt esnasında sağladığı bilgileri ve sözleşmenin akdedildiği tarihte yürürlükte olan GKŞ metnini kayıt altında tutacaktır. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının talebi üzerine yukarıdaki bilgileri Kullanıcıya yazılı olarak gönderir. İlgili bilgiler Kullanıcının kayıt esnasında ya da sonrasında sağladığı ve Kullanıcı Hesabında mevcut e-posta adresine gönderildiğinde yazılı kabul edilir.

4.14. Kullanıcı, İnternet Sitesini ilgili tüm risk ve sorumlulukları üstlenerek kullanır.

5. HİZMETLER

İşbu GKŞ uyarınca StarlyKID Kullanıcıya işbu GKŞ’de belirtilen ödeme seçeneklerinin işlev ve içeriğine uygun Platform (Dersler dahil) erişimi sağlamayı taahhüt eder.

5.1. Platform

Platform, Kullanıcıların Kullanıcı Hesaplarına ve Derslere erişmesine olanak tanır. Kullanıcı, Derslere ancak işbu GKŞ’nin 6. bölümünde belirtildiği üzere bir Ödeme Yapısı satın almışsa erişebilir.

Kullanıcı, Derslere katılabilmek için aşağıdaki koşulları karşılayan bir kişisel bilgisayara ve internet erişimine sahip olmalıdır. Kullanıcı bunları kendi imkanlarıyla temin edecektir. StarlyKID, Kullanıcı tarafındaki gerekli yazılım, donanım ya da internet erişiminin düşük kaliteye sahip olması ya da doğru çalışmaması ya da Ders sağlamanın mümkün olmaması durumunda sorumlu tutulmayacaktır.

5.1.1. Derslere katılım için minimum teknik koşullar:

● İşletim sistemi: Windows 7/8/8.1/10, Mac OS X 10.11 ve üzeri; tabletler: Android ya da iOS;

● Google Chrome Tarayıcısının son sürümü, otomatik güncelleme ayarı etkin; ● RAM: 2 GB ve üstü;

● CPU: çift çekirdekli işlemci, min. 1,8 GHz; ● Çalışan bir mikrofon ve kamera;

● İnternet bağlantısı: min. 10 Mbit/sn.

5.1.2. Derslere katılmak için önerilen teknik koşullar:

● İşletim sistemi: Windows 8/8.1/10, Mac OS 10.11 ve üzeri; tabletler: Android ya da iOS;

● Google Chrome Tarayıcısının son sürümü, otomatik güncelleme ayarı etkin; ● RAM: 4 GB ve üstü;

● CPU: çift çekirdekli işlemci, min. 2,2 GHz; ● Çalışan bir mikrofon ve kamera;

● İnternet bağlantısı: min. 35 Mbit/sn.

5.1.3. Kullanıcı, Derslere katılmak için cihazında mikrofon ve kamera erişimine izin verecektir.

5.1.4. Kullanıcı, StarlyKID’in StarlyKID tarafından sağlanan Hizmetlerin kalite kontrolü, Kullanıcının iddialarını araştırma ve Öğrenciye ve Kullanıcıya bir dersi yeniden izleme ve tekrarlama imkânı sunma amacıyla Derslerin videosunu kaydetmesini ve fotoğraflarını çekmesini kabul eder. Ders videosu ve fotoğrafları 3 (yazıyla üç) yıl süreyle saklı tutulacaktır.

5.1.5 Bununla birlikte Kullanıcı, bazı durumlarda belirli video kayıtlarının veya fotoğraflarının kanuni gerekçeler doğrultusunda Öğretmene, StarlyKID’e, yetkili devlet makamlarına ve mahkemelere ibraz edilebileceğini de kabul eder.

5.2. Dersler

5.2.1. Deneme Dersi

Bir Ödeme Yapısı satın alınmadan önce StarlyKID, Kullanıcı için bir Deneme Dersi düzenleyecektir. Deneme Dersleri Öğrenci ve Kullanıcının Platforma aşina olmasını sağlamayı ve Öğrencinin Türkçe seviyesini ölçmeyi hedefler.

Bir Deneme Dersi tamamlamak, Derslere başlamanın ön koşulu olmasa da Öğrencinin Türkçe dil bilgisinin önceden değerlendirilmezse Öğrenci yalnızca giriş seviyesinden başlayabilir. Öğrencinin daha ileri bir seviyede başlayabilmesi için Deneme Dersi zorunludur.

İşbu GKŞ’de 5.2.2 sayılı bölümde yer alan hükümlerin aksine Deneme Dersine girecek Öğretmeni StarlyKID belirler. Kullanıcının kararı aranmaz.

Kullanıcı, Deneme Dersini, Deneme Dersi başlamadan en az 8 (yazıyla sekiz) saat önce erteleyebilir ya da iptal edebilir. Kullanıcının bu süre zarfında harekete geçmemesi Deneme Dersinin saatini kabul ettiği anlamına gelecektir. Deneme Dersinin başlaması planlanan saat itibarıyla 5 (yazıyla beş) dakika içinde Kullanıcı derse katılmazsa Öğretmen Kullanıcıyı beklemekten vazgeçebilir ve Deneme Dersinin tamamlandığı kabul edilecektir. Bu durumda StarlyKID, Kullanıcı için başka bir Deneme Dersi düzenlemeyi reddedebilir.

StarlyKID’in Kullanıcıya kaydolduğu için sunduğu bakiye puanı yalnızca Deneme Dersi tamamlama amacıyla kullanılacak olup standart ya da premium Bakiye puanına dönüştürülemez.

Deneme Dersi tamamlandıktan sonra StarlyKID, Öğrencinin seviyesine bağlı olarak Öğrenci için bir Öğretmen ve Ders programı önerebilir. StarlyKID’in Öğrencinin Türkçe yeterliliğine dair değerlendirmesi Kullanıcının daha önce üçüncü taraflardan almış olduğu değerlendirme ile aynı olmayabilir.

5.2.2. Öğretmen seçme ve Ders planlama

Kullanıcı, Öğrencinin Türkçe yeterlilik seviyesine bağlı olarak ders alabileceği Öğretmenlerden istediğini ve kendisi için uygun bir plan seçme hakkına sahiptir.

StarlyKID, Öğretmenlerin programlarında Aboneliği bulunan Kullanıcılar için zaman ayırma hakkına sahiptir. Ancak Kullanıcı Aboneliğin ücretini Ders başlamadan 24 (yazıyla yirmi dört) saat önceye kadar ödemezse rezervasyon iptal edilecektir.

Kullanıcı daha sonra StarlyKID’den Öğretmeni değiştirmesini talep edebilir ve talebinin gerekçelerini açıklayacaktır. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının bu gibi taleplerini reddetme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, sağlanan Öğretmenle Ders yapmayı reddetmesi durumunda işbu GKŞ bölüm 5.2.4 uyarınca Dersleri dondurabilir.

StarlyKID, Öğretmeni tamamen kendi takdiri doğrultusunda değiştirebilir; ancak StarlyKID, Kullanıcıyı ilgili Ders başlamadan en geç 1 (yazıyla bir) saat önce ve yersiz gecikmelere mahal vermeden bilgilendirecektir.

5.2.3. Ders prosedürü

Ders başlangıç saati Kullanıcının Ders Programında belirtilen başlangıç saati olacaktır. Kullanıcı, Dersin başlangıç saati geldiğinde Platformda “Derse gir” (Enter class) düğmesine tıklayarak Dersine katılabilir. Dersin başlayabilmesi için hem Öğretmen hem de Öğrenci sanal sınıfta bulunmalıdır.

Ders süresi başlangıç saati itibarıyla 25, yani yirmi beş, dakikadır. Kullanıcı ya da Öğretmen Ders esnasında teknik zorluklar yaşarlarsa (ör. internet kesintisi) Derse planlı zaman aralığı içinde tekrar bağlanabilirler.

Hizmet Sağlayıcı; Ders boyunca yalnızca Öğrencinin bulunması zorunlu olsa da Öğrencinin Platform arayüzüne ve Öğretmene alışmasına yardımcı olmak için Kullanıcının ilk 4 ya da 5 Ders boyunca öğrencinin yanında bulunmasını önermektedir.

Ders dili Türkçe olacaktır ve Kullanıcının ya da Öğrencinin teknik aksaklıklar yaşadığı durumlar haricinde Öğretmenin Ders esnasında başka bir dilde konuşması yasaktır.

Ders esnasında hem Öğrenci hem de Kullanıcı Hizmet Sağlayıcının E-Gizlilik Politikası’na uymalıdır. Hizmet Sağlayıcı, Derslerin Politika doğrultusunda videolarını kaydettiği ve fotoğraflarını çektiği için Kullanıcı ve Öğrenciler Dersleri yeniden izleyerek tekrar edebilir.

Her Dersin sonuna gelindiğinde Öğretmen Öğrenciye bir sonraki Derse kadar Platform üzerinden tamamlanması tavsiye edilen ev ödevleri verebilir.

Kullanıcı dersten 24 saat sonra, yani dersin başlangıç saatinden yirmi dört saat içerisinde, Hizmet Sağlayıcı’ya dersin kalitesi hakkında herhangi bir şikayette bulunmadığı takdirde dersin gerektiği gibi yapıldığı kabul edilir. Hizmet sağlayıcı Kullanıcı’nın şikayetini bireysel

olarak değerlendirme ve geçerli sebepler olduğu takdirde dersin ücretini Kullanıcı’nın bakiyesine iade etme hakkını saklı tutar.

5.2.4. Ders iptali ve erteleme

Kullanıcının Ders iptali veya ertelemesinin Bakiye kaybına yol açmaması Ders başlamadan 24 (yirmi dört) saat önceye kadar mümkündür. Kullanıcının bu son tarihi kaçırması, Kullanıcının önerilen Ders saatini kabul ettiği anlamına gelecektir ve Öğrenci bu Derse katılmayacak olursa Kullanıcının Ödemesi iade edilmeyecektir.

Öğretmen, StarlyKID’i önceden bilgilendirmek kaydıyla Ders erteleme ve iptal etme hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının hesabında izin vermiş olması şartıyla bu durumda Derse bir yedek Öğretmen atanacaktır.

Ders için yedek Öğretmen bulunamaması durumunda Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıyı iptal hakkında bilgilendirecek ve Ders ilgili Kullanıcının Bakiyesinden düşülmeyecektir.

5.2.5. Derslere devamsızlık

Öğrenci Dersin planlandığı başlangıç saatinde Platformda Derse gelmezse Öğretmen Öğrenciyi 25 (yazıyla yirmi beş) dakika bekleyecektir. Öğrenci Derse bu süre içinde başlamazsa ya da Kullanıcı Öğrencinin Derse katılamayacağını Hizmet Sağlayıcıya önceden bildirmezse Dersin tamamlandığı kabul edilecek ve Ders Kullanıcının Bakiyesinden düşülecektir.

Öğretmen hatası sebebiyle yapılamayan Dersler ücretsiz iptal edilecek (Kullanıcının Bakiyesinden düşülmeden) ya da Öğretmenin programında Kullanıcıya uygun bir boşluğa ertelenecektir.

5.2.6. Derslerin dondurulması

Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcıya Sohbet Hizmeti üzerinden mesaj göndererek planlı Dersleri geçici süreyle dondurma hakkına sahip olacaktır. Kullanıcının dondurma süresine planlamış olduğu Dersler Öğretmenin programından silineceği için ilgili saatleri diğer Kullanıcılar kullanabilecektir.

Kullanıcı Derslere devam etmeye karar verdiğinde Ders programını Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcı birlikte belirleyecektir.

5.2.7. Derslerle ilgili iletişim

Kullanıcı, Öğretmen ve Hizmet Sağlayıcı, derslerle ilgili konuları Platformun sohbet hizmetini kullanarak görüşecektir.

StarlyKID Ders belirlenmesi, Ders iptali, yedek Öğretmen ataması ve diğer olayları Kullanıcının sağladığı iletişim bilgilerini kullanarak e-posta ya da SMS yoluyla bildirecektir. Bu iletişim yöntemlerinin doğası gereği StarlyKID bu gibi mesajların teslimini garanti etmez. Kullanıcı Ders erteleme ve iptallerini Hizmet Sağlayıcıya Platformun ya da Uygulamanın sohbet hizmetini kullanarak bildirecektir.

6. ÖDEME YAPILARI VE KOŞULLARI

6.1. Kullanıcının Ödemesi

Kullanıcı Platformda sunulan Hizmetlere erişim sağlamak için İnternet Sitesinde bir Ödeme Yapısı seçip ödeme yapmalıdır. Kullanıcı Hizmetlerin ücretini Platform ve/veya Uygulama üzerinden ödeyebilir.

6.2. Ödeme Yapıları

Mevcut Ödeme Yapılarının güncel fiyatları İnternet Sitesinde mevcuttur

6.3 Paket

Kullanıcı bir Paket satın aldığında, madde 6.2 paragraf 1 uyarınca, Kullanıcının satın aldığı Pakette bulunan Ders sayısı Kullanıcının Bakiyesine eklenecektir. Pakette otomatik yenilenme Ödeme Yapısı olmadığı için Kullanıcı Bakiyesinde bulunan tüm Dersleri kullandığında işbu GKŞ’de belirtildiği üzere bir sonraki ödemeyi yapana dek Hizmetlere erişemeyecek ve manuel ödeme yapana dek Bakiyesine yeni Ders eklenmeyecektir. Ödeme anında mevcut Paketlerin büyüklüğü (Paket başına Ders) İnternet Sitesinde belirtilir. Satın alınan Ders sayısı Paket satın alındıktan sonra Kullanıcının Bakiyesinde hemen belirecektir.

Kullanıcı, satın aldığı Paket dahilinde kullandığı son dersten 90, yani doksan takvim günü sonra kullanmadığı ders kalırsa ve Kullanıcı bu süre zarfında en azından bir ders kullanmazsa ilgili Paket kapsamındaki hizmetin tamamen sağlanmış kabul edileceğini ve Şirketin Ödemeyi Kullanıcıya iade etme yükümlülüğü bulunmayacağını kabul eder. Bu durumda Kullanıcının hesabındaki Bakiye sıfır olacaktır.

Kullanıcının 14 Ocak 2023 tarihli işbu GKŞ yayınlanmadan önce satın almış olduğu Paketler şu koşullara tabidir: 14 Ocak 2023 tarihinden 90, yani doksan takvim günü sonra Kullanıcının Bakiyesinde kullanılmamış ders olursa ve Kullanıcı bu süre boyunca en azından bir ders kullanmazsa ilgili Paket kapsamındaki hizmetler tamamen sağlanmış kabul edilir ve Şirketin Ödemeyi Kullanıcıya iade etme yükümlülüğü bulunmaz. Bu durumda Kullanıcının hesabındaki Bakiye sıfır olacaktır.

6.4. Promosyon ve indirimler

StarlyKID, kendi takdiri doğrultusunda belirleyeceği tarihlerde ve süreyle Kullanıcılara indirim (işbu belgede “İndirim” adıyla anılacaktır) ve promosyon (işbu belgede “Promosyon” adıyla anılacaktır) sunma hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcı; İndirim ve Promosyon teklif ve koşullarını, Kullanıcıyı bilgilendirmek amacıyla, İnternet Sitesinde ya da Platformda belirtecektir. Hizmet Sağlayıcı; kendi uygun gördüğü biçimde İndirim ve Promosyon başlatabilir, sonlandırabilir ve/veya bunların koşullarında değişikliğe gidebilir. Bu değişiklikler Kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla İnternet Sitesinde ya da Platformda gecikmeden belirtilecektir.

StarlyKID, Kullanıcıların belirli bir süre içinde kullanabileceği indirim kodları (işbu belgede “İndirim Kodları” adıyla anılacaktır) da sağlayabilir. İndirim Kodları belirli bir indirim yüzdesi ya da İnternet Sitesinde belirtilen Ödeme Yapılarının tam fiyatından belirli tutarda indirim sağlar.

6.5. Ders hediye etme

StarlyKID çeşitli faaliyet ve yarışmalarda Hediye Dersler de sağlayabilir. StarlyKID müşteri hizmetleri ekibiyle görüşerek bu konuda daha fazla bilgi alınabilir.

6.6. Ödeme sistemleri 

Kullanıcılar Derslere katılabilmek için Ödeme Yapısının satın alma fiyatının tamamını ödemelidir. Kullanıcılar satın alma fiyatını kredi veya banka kartı ya da PayPal hesaplarının bilgilerini vererek ödeyebilir.

StarlyKID, Kullanıcıların banka veya kredi kartıyla ödeme yapabilmesi için Stripe’dan hizmet almakta ve aşağıdaki kredi kartı türlerini desteklemektedir:

● VISA

● VISA Debit ● MasterCard ● Discover

● JCB

● American Express

Ödeme Yapısı satın almayla ilgili ödeme süreci, Kullanıcının tercih ettiği satın alma yöntemine bağlı olarak, bir üçüncü taraf ödeme işlemcisi olan Stripe tarafından işletildiği için Kullanıcı üçüncü taraf ödeme işlemcisinin koşullarına tabi olacaktır.

6.7. Para iadesi

Kullanıcının talebi üzerine StarlyKID Kullanıcı Ödemesini kısmen ya da tamamen iade etmeyi değerlendirebilir.

Kullanıcı son ödemesinde kullandığı bonus programlardan gelen ders maliyeti indirimleri ve düşüşlerinin kullanılmış derslerin maliyetinin hesabına dahil edilmesini kabul eder ve iade edilecek tutar indirimsiz tutar üzerinden hesaplanır.

Kullanıcı Paket satın almışsa iade edilecek tutar Bakiyedeki Ders sayısına göre belirlenir.

Kullanıcı, Abonelik için para iadesi sağlanmayacağını kabul eder. Kullanıcı satın almış olduğu Abonelik kapsamında hiç ders kullanmazsa ya da Kullanıcı ilk defa Abonelik satın almışsa ve StarlyKID, Anlaşma feshi ihbarını kullanıcının ödeme tarihinden sonraki ilk 14 (on dört) gün içinde almışsa istisnai işlem yapılır. Bu durumda iade edilecek tutar Bakiyedeki Ders sayısına göre belirlenecektir. Kullanıcıya Ödeme Yapısını satın aldığında ödediği toplam tutardan daha fazla iade yapılmayacaktır.

StarlyKID iade yönünde olumlu karar verdiğinde iadeyi 5 (yazıyla beş) gün içinde gerçekleştirecektir. Kullanıcı para iadesini ilk Ödemeyi yaptığı ya da talebinde belirttiği banka hesabına alacaktır.

7. KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Kullanıcılar kaydolduklarında kendi bilgilerini ve çocuklarının bilgilerini doğru sağlamakla yükümlüdür. Hizmet Sağlayıcının, Kullanıcının ya da üçüncü tarafların Kullanıcının hatalı bilgi sağlaması sebebiyle uğrayacağı tüm zarar ve masraflardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

7.2. Kullanıcı, kayıt esnasında ve sonrasında yüklediği kişisel veriler ve belgeler konusunda yürürlükteki mevzuata uymakla yükümlüdür. Kullanıcı ve Öğrenci işbu GKŞ’nin hükümlerini ve başkalarının haklarını ihlal eden, kanuna aykırı, yanıltıcı, ayrıştırıcı ve adil olmayan davranışlardan sakınacaktır.

7.3. Kullanıcı ve Öğrenci İnternet Sitesi, Platform ya da Uygulamayı aşırı yükleyen, erişilemez kılan ya da bunların çalışmasını önleyen davranışlar sergileyemez ve virüs ya da kötü amaçlı kod yükleyemez.

7.4. Kullanıcı veya Öğrenci işbu GKŞ’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediğinde Hizmet Sağlayıcı ya da üçüncü tarafların maruz kaldığı zararlardan (her türlü tazminat dahil) Kullanıcı ve Öğrenci sorumlu olacaktır. StarlyKID, işbu GKŞ’ye aykırı Kullanıcı içeriklerini derhal ve Kullanıcıya bilgi vermeden kaldırma ya da bu gibi içerikleri doğrudan veya dolaylı yollardan paylaşan Kullanıcı ve Öğrencinin Hizmeti kullanmasını engelleme hakkına sahiptir.

7.5. Hizmet Sağlayıcı; tazminat dahil olmak üzere Kullanıcı ya da Öğrencinin sağladığı hatalı, yanlış, belirsiz ya da kanuna aykırı içeriğin yol açtığı hasarlardan ötürü hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7.6. Kullanıcı ve Öğrenci, işbu GKŞ’nin ve Hizmet Sağlayıcının diğer tüzüklerinin hükümlerine uymakla yükümlüdür. Tazminat dahil olmak üzere bu hükümlerin ihlalinin yol açtığı tüm hasarların sorumluluğu Kullanıcıya ait olacaktır. StarlyKID işbu hükümde belirtilen yükümlülüklerini ihlal eden Kullanıcının Hizmeti kullanmasını Kullanıcıya bilgi vermeden engelleme hakkına sahiptir.

7.7. Kullanıcı; kanuna aykırı ya da işbu GKŞ’ye veya Hizmet Sağlayıcının yayımladığı diğer belgelere aykırı davranış sebebiyle Hizmetlerden uzaklaştırıldığında ödemiş olduğu hizmet bedelini geri alamayacağını kabul eder.

8. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE FESHİ

8.1 Hizmet Sağlayıcı, işbu GKŞ’yi ve ayrılmaz bir parçalarını herhangi bir zamanda tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahip olacaktır. Hizmet Sağlayıcı, GKŞ’nin değiştirilmiş halini İnternet Sitesinde yayınlayıp Kullanıcıyı bir sistem mesajı yoluyla veya Kullanıcı hesaplarında belirtilen e-posta adresine e-posta göndererek bilgilendirir. GKŞ’nin değiştirilmiş hali yayınlanmadan önce ve sonra başlatılan Hizmetler GKŞ’nin değiştirilmiş haline tabi olacaktır.

8.2 Kullanıcı, kaydını istediği zaman info@starlykid.com e-posta adresine e-posta göndererek ya da Sohbet Hizmeti üzerinden iptal etme hakkına sahip olacaktır. Kayıt iptali, Hizmet Sağlayıcı ile akdettiği Sözleşmenin de feshedildiği anlamına gelecektir. Kayıt iptali gerçekleştirildiğinde Kullanıcının profili kaldırılacak ve Kullanıcı artık Derslere erişim sağlayamayacaktır.

8.3 Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının işbu GKŞ’de ve Hizmet Sağlayıcının diğer tüzüklerinde her alan ya da yürürlükteki kanunlar nezdindeki yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal ederse Sözleşmeyi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.

8.4 Hizmet Sağlayıcı; Kullanıcının 16 yaşını doldurmamış olması ve reşit olmaması halinde hukuki temsilcisi ve yasal vasisinin, adli ehliyeti olmaması ya da kısmen olması halinde yasal vasisinin izni olmadan Uygulamaya kaydolduğunu ve/veya Uygulamayı kullandığını tespit eder veya öğrenirse ya da böyle bir olasılık meydana gelirse Hizmet Sağlayıcı, hukuki temsilcinin ya da yasal vasinin izni olduğunu güvenilir biçimde ve 5 (yazıyla beş) günü geçmemek üzere makul süre içinde doğrulamak amacıyla Kullanıcıya ihtar gönderme hakkına sahiptir. Kullanıcı; hukuki temsilcisinin ya da yasal vasisinin iznini makul biçimde doğrulamazsa Hizmet Sağlayıcı Sözleşmeyi derhal feshetme ve Kullanıcı Hesabını derhal silme hakkına sahiptir.

8.5 Hizmet Sağlayıcı, işbu GKŞ’nin kabulüyle akdedilen Sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.

8.6 StarlyKID, Sözleşmenin feshini Kullanıcıya Kullanıcının kayıt esnasında sağladığı e-posta adresine ya da telefon numarasına ileti göndererek bildirecektir.

9. FİKRİ MÜLKİYET

9.1 Kullanıcı işbu GKŞ’yi kabul ettiğinde Hizmetlerin uygulanması amacıyla kullanılan veri, bilgi, resim, metin, müzik, ses ve diğer içerikler, çizim, kullanıcı arayüzü, ses ve video klipi, editörlük içeriği, betik ve yazılımlar dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın Hizmetlerin hakları StarlyKID’e ait olan bilgi ve materyaller içerdiğini ve bu bilgi ve materyallerin telif hakkı koruması dahil olmak üzere fakat bununla sınırlı kalmaksızın ilgili fikri mülkiyet ve diğer mevzuatlarca korunduğunu kabul etmiş olur. Kullanıcı, bu gibi mülki bilgi veya içerikleri Hizmetlerin işbu GKŞ çerçevesinde belirtilen ticari olmayan ve kişisel kullanım amaçları dışında kullanmamayı kabul eder. Hizmetlerin herhangi bir kısmını işbu GKŞ’de açıkça izin verilen biçim ve yöntemler dışında çoğaltmak yasaktır. Kullanıcı; Hizmetleri, Uygulamayı ya da bunların herhangi bir kısmını değiştirmesinin, kiralamasının,

satmasının ya da dağıtmasının kati suretle yasak olduğunu kabul eder ve Hizmetleri açıkça belirtilmeyen biçimde kullanma hakkı bulunmayacaktır.

9.2 StarlyKID adı, StarlyKID logosu ve Hizmetle ilgili diğer ticari markalar, resimler ve logolar, Hizmet Sağlayıcının ticari markalarıdır veya Hizmet Sağlayıcı bunları kullanma hakkına sahiptir. Kullanıcı yukarıda bahsedilen ticari markalar ve fikri mülkiyetler ile ilgili hiçbir hakka ya da kullanım hakkına sahip olmayacaktır.

9.3 Görsel bileşenleri, metin ve teknik çözümler, Uygulama ve İnternet Sitesinin (Platform dahil) ara yüzünün düzen ve tasarımı, kullanılan yazılım ve diğer çözüm, fikir ve uygulamalar ve Hizmet Sağlayıcının İnternet Sitesinde ya da Uygulamada paylaştığı içerik dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın Uygulama ve İnternet Sitesi içeriği, Hizmet Sağlayıcının telif hakkıyla korunan fikri mülkiyetidir. Bunların kısmen veya tamamen kopyalanması telif haklarını ihlal eder.

9.4 Uygulamanın ve İnternet Sitesinin kullanılması kimsenin kaynak kodun şifresini çözmesine ya da deşifre etmesine veya Hizmet Sağlayıcının fikri mülkiyet haklarının sair ihlallerine hiçbir koşulda yol açmayacaktır. Uygulamanın veya İnternet Sitesinin içeriğinin ya da herhangi bir kısmının uyarlanması veya şifresinin çözülmesi; adil olmayan yöntemlerle Kullanıcı Hesabı oluşturma; Uygulamanın veya İnternet Sitesinin ya da bunların herhangi bir kısmının değiştirilebildiği veya endekslenebildiği uygulamaların (ör. arama robotu veya başka bir şifre çözme yöntemi) kullanılması da yasaktır.

10. GARANTİ SUNULMAYAN HALLER, SORUMLULUK SINIRLAMASI

10.1 Kullanıcılar, Hizmetleri ancak ilgili riskler kendilerine ait olmak üzere kullanabilir ve Hizmet Sağlayıcının kasıt, büyük ihmal, adli suç ve ölüme yol açan ya da fiziksel bütünlüğü veya sağlığı zedeleyen sözleşme ihlalleri sonucunda meydana gelenler hariç kullanımla ilgili gerçekleşen maddi zarar ve kişisel ihlallerden sorumlu olmayacağını kabul eder.

10.2 Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının veya Öğrencinin davranışlarından ötürü hiçbir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı ve Öğrenci Uygulamada ve İnternet Sitesinde kaydedilen veri ve diğer belgeler dahil olmak üzere kendi davranışlarından sorumludur. Hizmet Sağlayıcı ihlal tespiti için yetkili makamlarla tam iş birliği içinde olacaktır.

10.3 StarlyKID, Kullanıcının Hizmetleri kullanırken sunduğu içerikleri takip hakkına sahip olacak fakat bunu yapmakla yükümlü olmayacaktır. Hizmet Sağlayıcı, Derslerin video ve fotoğraf kayıtlarında kanunlara aykırı faaliyet emareleri arama hakkına sahip olacak fakat bunu yapmakla yükümlü olmayacaktır. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcının Kullanıcı tarafından düzenlenen ve yüklenen verilerle ilgili hiçbir yükümlülük ya da sorumluluk üstlenmediğini kabul eder.

10.4 Kullanıcı, kendisinin ya da Öğrencinin Hizmetleri uyumsuz ve/veya kanuna aykırı biçimde kullanması sebebiyle Hizmet Sağlayıcının maruz kalacağı zararlardan dolayı Hizmet Sağlayıcıya karşı sorumlu olacaktır.

10.5 Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcının önceden yazılı onayını almadan Hizmetleri reklam ya da sair tanıtım veya siyaset amacıyla kullanma hakkına sahip değildir.

10.6 Kullanıcı, sakıncalı içerik (başkalarının haklarını ve haklı çıkarlarını ihlal eden; karalama, aşağılama, istismar, hakaret amaçlı; cinsellik içeren; reşit olmayanları tehdit eden, vs.) tespit eder ya da Hizmetlerin beklenmedik biçimde çalıştığını gözlemlerse StarlyKID’i bu konuda derhal bilgilendirecektir. Hizmet Sağlayıcı, bildirimi yerinde bulursa bilgiyi derhal iptal etme ya da değiştirme hakkına sahip olacaktır.

10.7 Hizmet Sağlayıcı, Hizmetleri makul özen ve uzmanlıkla işletecektir. Hizmet Sağlayıcı; İnternet Sitesinde ve Uygulamada Hizmetlere daima ulaşılabilmesini sağlamak için elinden geleni yapacak olsa da Hizmetlerin sürekli işleyeceğini ve aksamayacağını internetin doğası gereği garanti edemez. Hizmet Sağlayıcı kendisinden bağımsız teknik kesinti ve aksaklıkların ve üçüncü taraflarca yerleştirilen yıkıcı uygulama ve programların yol açtığı doğrudan veya dolaylı zararlardan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. Bunlara ek olarak Hizmet Sağlayıcı hizmet aldığı diğer hizmet sağlayıcıları (ör. Google, Apple) tarafında meydana gelen arıza, duraksama ve diğer aksaklıklar gibi erişimi engelleyen durumların yol açtığı doğrudan veya dolaylı zararlardan dolayı da hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. Hizmet Sağlayıcı; İnternet Sitesi ve Uygulama ziyaretleriyle kullanımını, İnternet Sitesinin ve Uygulamanın güvenliğini ve güvenilirliğini temin etmek için makul her adımı atacak olsa da teknik hatalar meydana gelebilir ve Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının bu gibi teknik hataların olasılığını kabul ettiğini varsayar.

10.8 StarlyKID, Hizmetler ile ilgili başka hiçbir beyanda bulunmaz ve başka hiçbir garanti vermez. Özellikle de şunları garanti etmez:

● Kullanıcının Hizmetleri kesinti ve hatasız kullanması. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcının Hizmetleri zaman zaman belirsiz süre boyunca devre dışı bırakabileceğini ya da Hizmetleri duruma göre değişebilen teknik ve operasyonel gerekçelerle dondurabileceğini ya da sonlandırabileceğini kabul eder. Hizmet Sağlayıcı bu gibi durumları mümkünse Kullanıcıya bildirecektir;

● Hizmetlerin kayıp, arıza, saldırı, virüs, müdahale, engel, siber korsanlık ve güvenliği etkileyen diğer etkenlere dayanıklı olacağı. Bu olaylar Mücbir Sebep kabul edilir ve Hizmet Sağlayıcı bu olaylardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcı; Uygulama ve Platformla ilgili kullanılan içerik ve veriler dahil olmak üzere Hizmetleri kullanmadan önce, kullanırken ve kullandıktan sonra kendi sisteminde yedek almakla sorumludur.

10.9. Kullanıcı; Hizmeti, Web Sitesini ve Platformu yalnızca Genel Koşullarda izin verilen amaçlar için ve ilgili yargı bölgelerindeki geçerli yasalara, düzenlemelere veya genel kabul görmüş uygulamalara veya yönergelere göre kullanmayı kabul eder. Ayrıca Kullanıcı; Hizmeti, Web Sitesini ve Platformu kullanırken, Kullanıcının eylemlerinin (1) Kullanıcının ikamet ettiği veya bulunduğu ülke veya bölgenin yasalarına veya (2) Hizmetin, Web Sitesinin ve Platformun faaliyet gösterdiği ülke veya bölgenin kurallarına ve düzenlemelerine aykırı olmadığını kabul eder. Bu kabul, geçerli ihracat ve ithalat ve diğer kısıtlamalara uymayı içerir. Kullanıcı; Hizmeti, Web Sitesini ve Platformu kullanırken (1) Kullanıcının Yabancı Varlıkların Kontrol Ofisi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ABD hükümeti tarafından uygulanan veya başvurulan herhangi bir yaptırıma tabi olmadığını veya bu yaptırımların hedefi olmadığını beyan ve garanti eder. ABD Hazinesi (“OFAC”),

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (“UNSC”), Avrupa Birliği, Majestelerinin Hazinesi (“HM Hazinesi”) veya diğer ilgili yaptırım makamlarının (bundan böyle topluca “Yaptırımlar” olarak anılacaktır), (2) ve Kullanıcının şu anda ve öngörülebilir gelecekte, Yaptırımların uygulanacağı herhangi bir ülke veya bölgede ikamet etmeyeceğini veya yerleşmeyeceğini ve (3) Yaptırımlar’ın ihlaline yol açabilecek başka herhangi bir işlem yapmayacağını beyan ve kabul eder.

11. DİĞER HÜKÜMLER

11.1 StarlyKID işbu GKŞ ile ilgili ve Kullanıcıyı bağlayan yasal beyanlarını Kullanıcının kayıt esnasında sağladığı e-posta adresine sistem mesajı göndererek iletebilir. Sistem mesajı, Kullanıcının kaydettiği e-posta adresine gönderildiği anda teslim edilmiş kabul edilecektir. Sistem mesajının gönderildiği saatin tespitinde Hizmet Sağlayıcının BT sisteminde saklanan veriler esas alınacaktır.

11.2 StarlyKID; İnternet Sitesinde ya da Uygulamada reklam ya da sair pazarlama içerikleri sunma hakkına sahiptir.

11.3 StarlyKID; İnternet Sitesinde ya da Uygulamada uygun gördüğü zaman ve önceden haber vermeden değişiklik ya da düzeltme yapma hakkını saklı tutar. Hizmet Sağlayıcı, İnternet Sitesini başka bir alan adında sunma hakkını da saklı tutar.

11.4 İşbu Sözleşmeden doğan tüm anlaşmazlıklar Kaliforniya Eyaleti ABD kanunlarına tabi olacaktır ve kanunların ihtilafı ilkeleri uygulanmayacaktır. Kaliforniya Eyaleti, San Francisco County eyalet ve federal mahkemeleri; işbu Sözleşmeden ya da işbu Sözleşmeyle ilgili olarak meydana gelen tüm anlaşmazlıklar üzerinde münhasır yetkiye sahip olacaktır. Kullanıcı işbu GKŞ’yi kabul ederek Kaliforniya Eyaleti Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinin yetkisine itirazından gayri kabil-i rücu olarak vazgeçmiş ve rıza göstermiş olur.

11.5 İşbu GKŞ, İnternet Sitesinde yayınlandığı an itibarıyla yürürlüğe girecek ve iptal edilene ya da düzenlenene kadar yürürlükte kalacaktır.

Lütfen işbu GKŞ’yi ancak yukarıdakileri kabul ediyorsanız kabul edin. İşbu GKŞ ile ilgili başka sorularınız olursa info@starlykid.com üzerinden bizimle iletişime geçin.